Hans Christian Hansen er entreprenant, vækstfokuseret og har været ejerleder i diverse virksomheder over de sidste 25 år. Oprindelig arbejdede Hans Christian som sygehuslæge og med forskning og udvikling i medicinalindustrien. Hans Christian har en teknisk flair for Hoves produkter, evner at identificere forretningsmuligheder og få en meget diversificeret organisation til at samarbejde effektivt.

Som hovedaktionær og CEO i Hove har Hans Christian de sidste par år orkestreret udviklingen af den fremtidige ledelse samt indsat en professionel bestyrelse for virksomheden. Hans Christian er fortsat ansat i Hove og vil fremover bruge sin entreprenante energi og erfaring i en rolle som sparringspartner for ledelsen samt ansvarlig for udvikling og markedsføring af datterselskabet, Hafnia Pumps ApS, der producerer pumpeteknologi til kaffemaskiner.

Hans Christian har en medicinsk kandidatgrad fra Københavns Universitet, en HD i Organisationsteori samt en HD i Regnskab. Hans Christian er hovedaktionær i Hove A/S.

Hans Christian Hansen ejer 7.090.000 aktier i Hove. Medlem af bestyrelsen siden 2009. Ikke-uafhængig.

Sign up to HOVE MOVE

Sign up to HOVE MOVE
With HOVE MOVE you get news and ideas for running a smoother operation