Patrick Bentsen er CFO i Hove og har indgående kendskab til Hoves forretningsdrift og -processer.

Patrick har fokus på at optimere økonomien og de relaterede processer hertil, herunder blandt andet konsolidering og controlling af datterselskaber, fokusering på cashflow, afrapportering til bestyrelse og shareholders, da det er vigtige parameter for udviklingen og kontrol af Hoves likviditet og arbejdskapital, som er de primære kilder til den fortsatte vækst i selskabet.

Patrick har en HD i regnskab og økonomistyring og en cand.merc.aud fra Copenhagen Business School. Patrick har 9 års erfaring fra revisionsbranchen i to af big four selskaberne i Danmark. 

STAY IN THE LOOP

KEEP MOVING PARTS MOVING

Stay in the loop! Follow us on LinkedIn to get all the latest news and investor updates from Hove.