Thomas Alexander Kjeldbæk er COO i Hove og har indgående kendskab til Hoves forretningsdrift og -processer. 

Thomas har fokus på at optimere den økonomiske planlægning af selskabets ressourcer og produktion, da det spiller en stor rolle i udviklingen af Hoves arbejdskapital, som er en primær kilde til den fortsatte vækst i selskabet.

Thomas har en juridisk bachelorgrad fra København Universitet og er ved at gennemføre en HD i regnskab og økonomistyring fra Copenhagen Business School. Thomas Alexander Kjeldbæk er søn af Hans Christian Hansen (bestyrelsesmedlem og storaktionær i Hove.). 

Thomas Alexander Kjeldbæk ejer 25.673 aktier i Hove.

STAY IN THE LOOP

KEEP MOVING PARTS MOVING

Stay in the loop! Follow us on LinkedIn to get all the latest news and investor updates from Hove.